Denne hjemmeside giver dig, som er censor eller ønsker at være censor for Jurauddannelserne i Danmark, en introduktion til hvilket opgaver og funktioner Censorformandskabet, Censorkorpset samt sekretariatet udfører samt holder dig ajour med de love og bekendtgørelser, der kan have betydning for censorarbejdet.

Censorkorpset for Jura er et landsdækkende korps, som pr. 01.04.2022-31.03.2026 består af 263 ministerielt beskikkede censorer.

Kontaktoplysninger til sekretariatet

  • Sekretariatet for censorformandsskabet: Chefkonsulent med personaleledelse,  Astrid Kristine Geertz Poulsen, e-mail: censor@jur.ku.dk

KU logo med segl i venstre side

SDU

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet