Censorkursus

Om kurset

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og SmartLearning har i dialog med sektoren, herunder med input fra censorformænd, institutioner og studenterorganisationer udviklet et online censorkursus, som skal klæde censorer på de videregående uddannelser bedre på til at varetage censorfunktionen.

Kursets formål er at give censorerne en platform for formidling af viden, der skal understøtte en forbedret bedømmelsessituation. Kurset vedrører tematikker, der er relevante for censorer på alle de videregående uddannelser bl.a. karakterskalaen, læringsmål og opgaver i eksamenssituationen.

Link til kurset og gennemførelsesbevis

Du tilgår censorkurset ved at klikke her.

Efter gennemførsel af kurset får man adgang til et ”gennemførselsbevis”, som sendes til formandskabet på censor@jur.ku.dk som dokumentation for gennemførelse. Gennemførelsen bliver herefter registreret på censors profil i Censor-it.

Sådan gennemfører du censorkurset

Når du trykker på linket til kurset, bliver du bedt om selv at registrere dig som bruger. Udfyld derfor de angivne felter for at få adgang til kurset.

Censorkurset er et online kursus af få timers varighed, der er bygget op omkring fem emner:

  • At være faglig bedømmer
  • At være beskikket censor
  • Før eksamen
  • Under mundtlig eksamen
  • Efter eksamen

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”. Hvis du ikke er bekendt med læringsplatformen ”Moodle”, vil du møde en anden type kursus, end du er vant til. Kurset er designet, så du kan tage det i dit eget tempo og holde pauser undervejs. Kursusmaterialet består af tekst, quizzer, interaktive præsentationer, videofilm mv. Bemærk, at det er en fordel at bruge browser Chrome, Firefox, Edge eller Safari, når du når til de interaktive præsentationer. Det er ikke nødvendigt, men præsentationerne er visuelt pænere med en af de fire browsere.

Da kursets indhold er designet til at favne bredt, dvs. fra nybeskikket censor til erfaren censor, er det op til dig som kursist at vurdere, hvilke emner i kurset – hvis ikke dem alle – du ønsker gå i dybden med. Bemærk, at når du under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser.

Sådan opretter du dig

Når du trykker på linket, bliver du bedt om at indtaste en mailadresse to gange – herefter vil der komme en tekst på skærmen, hvor der står ”Du er ikke oprettet i systemet – Klik dig videre for at oprette en bruger”. Tryk da på knappen ”Videre til næste step”.

Her vil du blive bedt om at indtaste fornavn, efternavn, og så vælge en adgangskode, du skal skrive i feltet ”Adgangskode” og ”Gentag adgangskode”. Tryk derefter på knappen ”Videre til næste step”.

Du skal således selv registrere dig som bruger – du er ikke registreret, før du selv gør det jf. ovenstående fremgangsmåde. Du skal altså selv oprette dig som bruger med en mailadresse og vælge en adgangskode.

Når du er kommet ind i kurset i den forstand, at du har oprettet dig som bruger og er kommet ind på startsiden, skal du bemærke, at man på introduktionssiden ”Velkomst og introduktion” (tryk på denne overskrift i venstre side) skal vælge sit område (universitetsniveau, det maritime område mv.), gennemføre ”Otte spørgsmål til og om dig” samt gennemføre en indledende quiz, ”Paratviden om censorgerningen…”. Herefter åbnes indholdet i det næste emne, som er ”At være faglig bedømmer”.

Når man under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser. Næste emne er ”At være beskikket censor”. Man kan gennemføre indholdselementerne under det første emne, og så vil indholdselementerne under det næste emne automatisk åbne sig.

Har du brug for hjælp?

”Jeg er logget ind, men jeg kan ikke komme ind til indholdet af kurset”

Klik på overskriften i den blå barre over billedet eller på teksten i venstre søjle.
Vælg lovgivningsområde ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at vælge dit område!”
Deltag i survey ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at besvare de otte spørgsmål”
Tag test ved at klikke på og udfylde ”Paratviden om censorgerningen..”
Derefter: Kursets undervisningsmaterialer og træningsøvelser åbnes gradvist. Når du har prøvet en øvelse åbner nye undervisningsmaterialer og nye øvelser sig. Det inkluderer aktiviteten ”Paratviden om…” som du gennemfører ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at teste din paratviden om…”

”Den visuelle præsentation fungerer ikke”

”Filmene vises ikke”

Hvis du fortsat oplever problemer med selve systemet, kan du skrive til sfu-ffu@ufm.dk

Yderligere information om censorkurset

Baggrunden for censorkurset er den tidligere uddannelses- og forskningsministers beslutning om, hvordan der skulle følges op på Censorudvalgets rapport ”Et fremtidssikret censorsystem” fra januar 2017. Den tidligere minister annoncerede i pressemeddelelsen: ”Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten på uddannelserne igangsættelsen af en række tiltag, som skal bidrage til at forbedre censorsystemet på de videregående uddannelser”. Forud for den tidligere ministers beslutning om opfølgning på Censorudvalgets rapport var rapporten i høring hos institutioner, censorformænd, studerende og andre relevante interessenter. Høringen viste, at der var bred tilslutning til censorkurset.