Om Censorformandskabet

Censorformandskabet

For hvert censorkorps vælges af og blandt censorerne, et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Censorformandskabet for Jurauddannelsen i Danmark består af følgende:

Censorformandskabets medlemmer:

  • Censorformand: Højesteretsdommer Jon Stokholm
  • Censornæstformand (Københavns Universitet): Præsident i Østre Landsret Carsten Kristian Vollmer
  • Censornæstformand (Aarhus Universitet): fhv. stiftamtmand ph.d. Peter Christensen
  • Censornæstformand (Syddansk Universitet): Advokat Claus Tolstrup
  • Censornæstformand (Aalborg Universitet): Retspræsident ved Retten i Aalborg Malene Urup

Censorformandskabet bistås af:

  • Sekretær for Censorformanden: Dommer, Københavns byret, Jeanett Bukhave
  • Sekretær for Censorformandskabet: Chefkonsulent med personaleledelse, Astrid Kristine Geertz Poulsen