Lovgrundlag

Ophævelse af aldersbegrænsning:

Cirkulære vedr. loft på timeantal for censorer: