Valg af censorformandskab

Ifølge § 5 i bekendtgørelsen om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser (BEK nr. 458 af 19/04/2022) skal det hidtidige censorformandskab, i samråd med det ny beskikkede censorkorps, afholde valg af nyt formandskab. Hver censor er valgbar til formandskabet. Valgbarhed forudsætter, at den enkelte erklærer sig villig til at modtage valget.