Valg af censorformandskab

Ifølge § 51 i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal det hidtidige censorformandskab, i samråd med det ny beskikkede censorkorps, afholde valg af nyt formandskab. Hver censor er valgbar til formandskabet. Valgbarhed forudsætter, at den enkelte erklærer sig villig til at modtage valget.