Sådan bliver du censor

Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode. Den nuværende periode løber fra 1. april 2018 - 31. marts 2022. Ønsker du at blive censor, er du velkommen til at søge i næste ansøgningsrunde i efteråret 2021. I særlige tilfælde er det muligt at beskikke nye censorer midt i perioden. Censorformandsskabet kan ligeledes i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. 

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren. Du vil ligeledes her kunne finde stillingsopslaget her, når det er aktuelt i efteråret 2021.