Algoritmen bag Censor IT

Allokeringsprincippet er måden, hvorpå systemet udvælger de censorer, der har de relevante beskikkelser, opfylder kravene etc. jf. eksamensbekendtgørelsen samt forvaltningsloven.

Forespørgselsproceduren

Når censorsekretariater modtager en censorbestilling, findes der potentielle censorer efter følgende kriterier:

  • Censorerne må ikke være ansat ved det universitet, der afholder prøven.
  • Censorerne, der er allokeret til anden mundtlig prøve på samme prøvedato/-datoer, vil ikke modtage en forespørgsel.
  • Censorerne får kun forespørgsler vedr. de fagområder, som er markeret i beskikkelsesansøgningen.

Når de censorer, der potentielt kan bruges, er fundet, udsendes forespørgsler efter følgende kriterier:

  • Hvor mange studerende censorerne har censureret inden for de sidste 12 måneder.
  • Censorernes afstand i fugleflugtslinje fra bopæl til eksamenssted.

Sådan siger du ja til en prøve:

Når du modtager en forespørgsel på en prøve, du kan være censor på, skal du klikke på accepterelinket ”her” nederst i forespørgslen. Når du har accepteret prøven, modtager vi din accept i vores system.

Allokeringsproceduren

De censorer, der accepterer forespørgslen, deltager i en udvælgelsesprocedure den efterfølgende dag. Systemet allokerer den censor, der har censureret færrest eksaminander inden for de sidste 12 måneder.

Er der to censorer, der har lige mange eksaminander, vælges der på grundlag af afstand.

Den censor, som allokeres til prøven, får en allokeringsmail dagen efter accepten. Hvis censor ikke får allokeringsmail dagen efter accepten, er prøven allokeret til anden side.