Afregning mv

Ekspeditionstiderne vedr. lønudregning og rejseafregning kan være forskellige fra universitet til universitet. Der ligeledes forskel på universiteternes politik vedr. hotelophold og transport. Her på siden kan du finde en oversigt over de 4 universiteters politikker og retningslinjer. 

Sammenligning af ekspeditionstiderne på universiteterne

Universitet Lønkørsel Rejseafregninger
AAU 4-5 uger 6-8 uger
AU 2-4 uger 1-4 uger
KU 4-6 uger 4-6 uger
SDU 4 uger 4 uger

Timerne anslået ud fra en betragtning om, at alle bilag er indleveret og der ikke ellers er fejl og mangler i afregning. Spidsbelastningsperioder er primært i juni, august, december, januar og februar. 

LInk til Oversigt over universiteternes politik vedr. hotelophold, transport og diæter (pdf)

Find yderligere oplysninger på universiteternes hjemmesider